спечели 555 лв. за мечтаното пътуване

Купи дъвки 5.

Сподели любимото
си място
на 5-gum.bg.

Спечели 1 ot 30 ваучерa за мечтано пътуване.

Играй

Добре дошъл в играта на 5GUM!

Помогни ни да направим карта на България с местата, които си струва да посетиш във всеки град! Препоръчай любимо място за почивка, среща с приятели, хапване, спорт. Помогни на новите гости на града да се ориентират лесно и се възползвай от съветите на други участници! При това можеш да спечелиш 555 лв. за твоето мечтано пътуване.
Всичко, което е нужно, е да снимаш любимото си място и да добавиш снимката върху картата с кратко описание и причините, заради които го добавяш.
Как да играя
Играй
Въпроси и отговори
Печеливши

Ваучер на стойност 555лв за мечтаното пътуване печелят:

 • Златин Ефтимов: aleks*****@abv.bg
 • Павел Павлов: pavel*****@abv.bg
 • Антоанета Стоева: toni****@abv.bg
 • Деница Димитрова: denit*****@abv.bg
 • Виктория Смилянова: viki****@abv.bg
 • Михаил Йорданов: mihail_y********@abv.bg
 • Simona Grudeva: moni****@mail.bg
 • Милена Недева: milen*****@abv.bg
 • Маргарита Смилянова: kor***@abv.bg
 • Полина Петкова: poli****@abv.bg
 • Таня Максимова: tedi****@abv.bg
 • Даринка Кафалиева: dkafa*****@abv.bg
 • Иван Радомиров: radomir*******@abv.bg
 • Бисер Върбанов: bis***@mail.bg
 • Янко Костов: qnkok*****@mail.bg
 • Валерия Кюркчиева: vale****@gmail.com
 • Стойка Григорова: ton***@mail.bg
 • Ваня Георгиева: vani****@yahoo.com
 • Сашка Стоянова: sas***@mail.bg
 • Иван Дочев: ivan_d******@abv.bg
 • Milka Georgieva: milka*****@gmail.com
 • Иванка Вутова: iwanka******@abv.bg
 • Ивелина Тодорова: iv**@abv.bg
 • ИВАНКА ДИМОВА: van4****@abv.bg
 • Гергана Георгиева: ger***@abv.bg
 • СВЕТЛАНА КОЛЕВА: svet****@abv.bg
 • СЛАВЯНКА БАБАЯШЕВА: slaw****@dir.bg
 • Кристиан Христов: desikr******@abv.bg
 • Georgi Begov: georg*****@gmail.com
 • Анна Дюлгерова: lisk****@mail.bg
Контакт
Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „5GUM – МЕЧТАНО ПЪТУВАНЕ ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Организатор на Рекламната кампания „5GUM - мечтано пътуване” /Промоцията/ е „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”).

Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията https://5-gum.bg/, където ще са достъпни през целия период на Промоцията.

Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните

правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в

сила след публичното им оповестяване на https://5-gum.bg/,

 

ДЕФИНИЦИИ

 

Територия на промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

Продължителност на промоцията

Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.04.2019 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на

31.05.2019 г. (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи

отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на

периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

 

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

 

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са всички опаковки 5GUM. При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

 

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

 

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в

Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс Инкорпорейтед България”

ЕООД и всички рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори,

разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства

/деца и съпрузи/.

 

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

 

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес https://5-gum.bg/ за целия период на Промоцията.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

 

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник

трябва да премине през следните стъпки:

 1. Да закупи някоя от участващите опаковки 5GUM на стойност минимум 5.50 лв.
 1. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта https://5-gum.bg/
 2. Да снима любимото си място с 5GUM в ръка
 3. Да сподели снимката с присъствието на опаковка 5GUM на https://5-gum.bg/

 

Участниците могат да се регистрират и да качват снимки от 00:00 часа на 01.04.2019 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2019 г.

Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 потребителски профил.

Един Участник може да спечели само една награда.

При всяко манипулиране или опит за такова, участникът губи правото си на спечелена награда.

Участниците в Промоцията имат право да участват с неограничен брой качени снимки. Всяка качена снимка дава шанс за спечелване на награда.

Качените снимки се одобряват от администратор само в работни дни, в рамките на 48 часа от качването им.

Всяка регистрирана и одобрена снимка до 23:59:59 ч. на 31.05.2019 г. участва в предстоящото на 03.06.2019 г. теглене.

 

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Общо 30 броя ваучера на стойност 555 лв. за мечтано пътуване.

 

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Тегленето ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер.

Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани и отговарящи на условията за участие към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта https://5-gum.bg/

В случай че при тегленето на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Едно лице има право на участие само от един потребителски профил. Всеки потребител има право да спечели само една награда.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта https://5-gum.bg/ до 5 работни дни след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията https://5-gum.bg/

За да получат наградата си от Промоцията, спечелилите Участници трябва в срок от 8 работни дни от публикуването на списъка с печелившите, да изпратят на същия имейл адрес, от когото са получили уведомлението, потвърждение, че ще се възползват от наградата си, като предоставят следната информация: име, презиме и фамилия, дата, месец и година на раждане, адрес за доставка и телефон за връзка и при поискване на служебна бележка по ЗДДФЛ - данните, необходими за издаването й.

 

Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които увеличават регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който наруши или се опита да наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушения се считат, например, следните действия: а) един и същ имейл адрес не може да участва с различни телефонни номера, както и един и същ телефонен номер не може да участва с различни имейл адреси; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

 

Получаване на наградите

Наградите ще бъдат изпратени в срок от 30 работни дни чрез куриер до печелившите участници, изпратили потвърждение в срока от 8 дни след публикуването на списъка с печелившите.

 

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

 

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията.

Наградите ще се предоставят на базата на качена снимка и потвърждение за закупуване на участващи в Промоцията продукти на минимална стойност 5.50 лв. на електронния сайт на Промоцията – https://5-gum.bg/. Снимките, които не съдържат задължителните компоненти – локация и опаковка 5GUM се считат за невалидни и участието се обезсилва.

Email адрес за контакт - inform@effem.com  

 

ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника или други специфични настройки на пощата на участника, печелившия участник не получи имейл, за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 5 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако печелившия участник не проверява редовно посочения от него при регистрация имейл (включително папка “spam”), за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 8 работни дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, куриер не успее да се свърже с печелившия участник, неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес.

 

Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.

 

Доброволното предоставяне на лични данни (име,презиме,фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка и дата на раждане) от страна на участниците за целите на Играта „5GUM - мечтано пътуване” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта https://5-gum.bg/, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

 

Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

 

Личните данни на регистрираните участници ще се предоставят на Национална агенция по приходите.

 

Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закон.

 

В съответствие със ЗЗЛД и Регламента участниците в играта имат право:

 

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

 

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

 

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, то се удовлетворява.

 

(iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.

За да упражни правата си по ЗЗЛД, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс Инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

 

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане не подлежат само предметни награди с пазарна стойност до 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри. Организаторът ще предостави служебна бележка на печелившите участници за пазарната стойност на наградата,за да я приложи към своята годишна данъчна декларация пред НАП.

С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагаемия доход на лицата от наградата им, се считат за приключени.

 

За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел [Поверителност на личните данни]

 

Личните данни на участниците ще могат да бъдат използвани от Организатора за изпращане на участника на маркетингови съобщения в срока на промоцията, предвидени в тези Официални правила, както и 30 дни след това , след което събраните лични данни ще бъдат заличени.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД -https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373 с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „5GUM - мечтано пътуване” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила, включително за получаване от мен на маркетингови съобщения за посочения в тях срок. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на Раздел [Поверителност на личните данни]

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно облагане на получени от мен -парични суми и на   предметни награди с пазарна стойност над 100 лева, получени чрез игри, когато не са предоставени от работодател или възложител.

Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg

 

Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде предвидените документи по образец на НАП. Известно ми е, че декларирането на облагаемите доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, освен когато предметната награда е на стойност до 100лв.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията. Прекратяването ще бъде обявено на онлайн страницата на промоцията https://5-gum.bg/

 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България пред съответния съд в гр. София.

Споровете, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, качил снимка със съответната опаковка.